Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Szervezetünk
Akkreditáció
Szociális információk
GYIK
Statisztika
Sajtónak
Programok
ÁROP 1.A.4
EKOP 1.A.2
EKOP 2.A.2
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
TÁMOP 1.1.4
TÁMOP 1.2.1
TÁMOP 1.3.1
TÁMOP 1.4.1-07/1
TÁMOP 2.1.1
TÁMOP 2.2.2
Szakmai anyagok
Képzések
Hálózatépítés
Együttműködések
TÁMOP 2.5.2
TÁMOP 5.4.2
TIOP 3.2.1
Új Pálya Program
Külföldi projektek
HEFOP
Nyomtatványok
Tájékoztatás autósiskoláknak
Munkaügyi Kutatások Portál
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
Online elérhető magyar nyelvű anyagok

 

Mulik Tünde: A Deák Diák Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak pályaorientációs döntését befolyásoló tényezők - Szakdolgozat

 

Az Európai Unió Tanácsának állásfoglalása a pályaorientáció fokozottabb integrálásáról az egész életen át tartó tanulás stratégiáiba

 

Bánfalvi Csaba: A munkanélküliek szociális jellemzőiről – 1991/6. 

 

Bagó József: A fiatalok foglalkoztatásának helyzete, munkanélküliségük csökkentésének lehetőségei

 

Borbély Tibor Bors: Esetmunka, szervezet, diszfunkciók – 2000/5

 

Borbély Tibor: A személyiség épülése – mi leszel, ha…

 

Nahalka István, Vass Vilmos: A szakképzés helye, szerepe a magyar oktatás rendszerében az esélyegyenlőtlenségek és a munkaerő-piaci igények szempontjainak figyelembevételével

 

Baló András: Egy lehetséges tanulási program a felnőttek tanulásához - Önfejlesztő-projektorientált tanulás (2008) 

 

Sipeki Irén: A pályaválasztási tanácsadók tevékenységének és történetének áttekintése

 

Pályaorientáció az élet minden szakaszában (2007/11 - Praktikum)

 

Berde Éva: A diplomázás előtt álló fiatalok pályaelképzelései, és a munkaügyi statisztikai adatok tényei alapján várható rövid távú tendenciák

 

Berde Éva: A középiskolák pályaorientácós lehetőségei

 

Tóth Éva: A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás jellemzői, az így szerzett tudás feltárásának és hasznosításának lehetőségei

 

Völgyes Pál: A pályaorientáció-pályakorrekció csoportos formáinak bevezetése

 

Zachár László: Az egész életen át tartó tanulás kulcspontjai az emberi erőforrás fejlesztésében

 

Makó Ferenc: Új módszer fejlesztése a pályaválasztási tanácsadó pszichológusok számára  

 

Pályaorientáció Tanári Kézikönyv NSZI (2004)

 

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás – Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján

 

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás – Folyóiratcikkek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján

 

Problémák, útkeresés a XXI. században (FETA könyvek 2.)

 

Pályautak - A felsőoktatásbanvégzettek munkapiacra lépésésegítő erőforrások (FETA Könyvek 3.)

 

dr. Rajnai Nadinka: Diáktanácsadók a felsőoktatásban

 

Kutatási beszámoló a Mentálhigiénés Programiroda részére

 

Tomcsányi Teodóra-Fodor László: Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás

 

Ritoók Magda: A tanácsadás szerepe a lelki fejlődésben

 

A pályaorientációtól a pályakövetésig (Szakoktatás, 2009/7. sz.)

 

A szakképzés Magyarországon 2009. ReferNet országjelentés

 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó (cikk, Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2005. március 17.

 

Fehér Ildikó: A munka világa - A Dobbantó projekthez kapcsolódó tájékoztató pedagógusoknak(Forrás: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány)

 

„Munka-könyv” – zsebkönyv diákoknak munkáról, munkavállalásról(Forrás: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány)

 

MTV, Ablak, 2009. április 24. - Fórum: a szakképzésről

 

Milyen szakmát válasszak? – Szakiskolai szakmaválasztást támogató tájékoztató füzet (MKIK GVI)

 

Szakiskolai férőhelyek meghatározása - 2009, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére (MKIK GVI)

 

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetőségek (MKIK GVI)

 

Magyar Miklós: Rituálé és pályaorientáció – Kiegészítés vagy hiánypótlás? (Szakoktatás, 2010. 1. szám)

 

Szabó Brigitta: Minimálbért is kaphat a tanuló (Forrás: Népszabadság Online, 2010. január 28.)

 

Csányi Zsuzsanna: Összefoglaló anyag a „Karrier a szervezetben” (BMEGT52-6-393) c. szabadon választható kurzushoz

 

Hajba Ferenc: Merlin bá' madárijesztője (Forrás: Népszabadság Online, 2010. február 03.)

 

Tanári személyiségfejlesztés és attitűdformálás - Elméleti áttekintés

Kapcsolódó projektek

 

European Career Guidance Certificate (ECGC)

 

Quality Manual for Educational and Vocational Counselling (MEVOC)

 

 E-manual for Education and Vocational Counselling (EMEVOC)

 

e-Guidance – Widening access to lifelong guidance (ELGPN – eGos)

 

ICT Tool and Training for E-Guidance Practitioners

 

Áttekintés a pályaorientáció témakörében megjelent bibliográfiából 1998 – 2009

Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig

Online elérhető angol nyelvű anyagok

 

eGOS - eGuidance & eGovernmentServices 

 

Measuring the Impact of  Nextstep Career Advice in the North East of England (2008) UK

 

Measuring the Impact of Career Services: Current and Desired Practices (2006) CA

 

CEDEFOP - Professionalising career guidance

 

Review of Career guidance policies Hungary (2003) ETF

 

The Use and Development of the Career Thoughts Inventory

 

Peter Plant: On the shop floor: Guidance In The Workplace (ch.13.) 

 

New skills for new jobs

 

VET in Hungary 2009. ReferNet country report

 

Claire Tyers-Alice Sinclair: Intermediate Impacts of Advice and Guidance – Research Brief
Claire Tyers-Alice Sinclair: Intermediate Impacts of Advice and Guidance – Full Report

 

Canadian Research Working Group for Evidence-based Practice in Career Development (CRWG)

 

Bryan Hiebert: Canadian Standards for Career Development Practitioners: Focus on Implementation

 

Lee Butterfield-Vivian Lalande-Bill Borgen: Career Conversation Literature Review

 

Helmut Zelloth: In demand: Career guidance in EU neighbouring countries

 

Ronald G. Sultana: Carreer guidance re-wieved: tiger, tiger, burning bright?

 

Executive summaries and abstracts Hungarian LLG Council 2009

 

Fifth International Symposium for Career Development and Public Policy - Communiqué

 

Brain Drain – Brain Gain

 

icolud weboldal

Online elérhető francia nyelvű anyagok

 

Création et développement de forums nationaux sur la politique d’orientation tout au long de la vie, Cedefop Panorama 2008

 

Isabelle Borras, Thierry Berthet, Étienne Campens: Le pilotage de l’orientation tout au long de la vie

 

M. Jean-Paul Vermès: L’orientation tout au long de la vie