Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
Megyei specialitásokNyomtatás

 

Győr-Moson-Sopron megye:

 

Ha a vállalkozóvá válás elősegítése a munkanélküli járadék összegének megfelelő mértékű támogatásával történik , akkor a támogatás folyósításának ideje 4-6 hónap , a cigány etnikum esetében 6 hónap

Előnyben kell részesíteni

 • a termelő szférában megvalósuló vállalkozásokat ,
 • azokat a munkanélkülieket, akik az adott településen hiánypótló tevékenységet kívánnak folytatni,
 • akik hátrányos helyzetűek,
 • akik cigány etnikumhoz tartoznak, illetve
 • a munkaerő-piaci programban résztvevőket

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

 

A  vállalkozások erősödése érdekében a jogszabály alapján megítélhető támogatások maximális mértéke javasolt.

Kiemelten támogatandó az önfoglalkoztatási hitelt megpályázó álláskereső.

 

Nógrád megye:

 

A támogatás alanya, feltételei:

 

Az a munkanélküli,

 1. aki a vállalkozóvá válás iránti kérelem benyújtásának időpontjában munkanélküli járadékban részesül,
 2. aki a kérelem benyújtásakor vállalkozóvá kíván válni, és a kérelem benyújtását követően rövid időn belül vállalkozóvá válik, és
 3. a munkaügyi központ továbbra sem tud számára az Flt. 25. § (2) bekezdésében meghatározott megfelelő munkahelyet felajánlani.

Az 1. - 3. pontban foglaltaknak együttesen kell fennállni.

 

Támogatható továbbá az a legalább 40%-ban csökkent munkaképességgel rendelkező munkanélküli, aki öregségi nyugdíjra az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének i) pontja szerint nem jogosult, továbbá rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában nem részesül. (A támogatást annak a megváltozott munkaképességű munkanélkülinek is meg lehet állapítani, aki munkanélküli járadékban nem részesül, illetőleg arra nem jogosult, ha megfelel az előző bekezdés b) és c) pontjában leírtaknak.)

 

A támogatás mértéke, időtartama, összege:

 

A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ a munkanélküli járadék összegének megfelelő támogatást az alábbiak szerint nyújtja:

 1. Amennyiben a kérelmező Országos Orvosszakértői Intézet Orvosi Bizottsága által megállapított munkaképesség változása eléri, vagy meghaladja a 40%-ot, akkor a támogatás maximum 12 hónapig,
 2. minden egyéb esetben maximum 6 hónapig adható.

 

A támogatás összege:

 

 1. amennyiben a kérelmező munkanélküli járadékban részesül a kérelem benyújtásának napján folyósított járadék napi összege.
 2. a legalább 40%-ban csökkent munkaképességű munkanélküli esetében, ha munkanélküli járadékban nem részesül, illetőleg arra nem jogosult, a munkanélküli járadék alsó határának megfelelő napi összeg.

 

A kérelem beadása:

 

A kérelmet formanyomtatványon, 1 példányban a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltségére kell benyújtatni a vállalkozáshoz szükséges dokumentum megszerzése előtt. Utólagosan benyújtott kérelem támogatására nincs lehetőség! A kérelem formanyomtatványa, valamint a támogatással kapcsolatos bővebb információ a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ kirendeltségein kérhető.

 

Somogy megye:

 

A támogatás célja a vállalkozás kezdeti nehézségeinek áthidalása. A minimális támogatási idő 3 hónap.

 

A döntéseknél a vállalkozás jellegétől függetlenül előnyben részesüljön az, aki

 • hátrányos helyzetű (életkora, lakóhelye miatt);
 • a vállalkozás jellegének megfelelő szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkezik;
 • olyan jellegű vállalkozást indít, amely az adott térségben hiány-szolgáltatást pótol.

 

Vas megye:

 

 • A támogatás időtartama legfeljebb 6 hónap, a legalább 40 %-os megváltozott munkaképességűek esetében (a 11/1998. MÜM rendelet 6. § (1) egyéb szabályainak figyelembe vételével) a támogatás 12 hónap. Nem támogatható a szeszesital kimérésével kapcsolatos vállalkozás (borozó, söröző, stb.)
 • A támogatásnál előnyben kell részesíteni azt a járadékos munkanélkülit, aki
  • elmaradott térségben, illetve a megyei munkanélküliségi rátánál magasabb arányú munkanélküliséggel sújtott településen kezdi a vállalkozást,
  • megváltozott munkaképességű,
  • cigány nemzetiségű,
  • termelő szférában kezdi el tevékenységét.

    

  Az őstermelők esetében a kérelmet legalább az őstermelői igazolvány kiváltását megelőző napon kell benyújtani (az őstermelői igazolványt a tárgyév január 1-től érvényesítik, de az igazolványból a kiállítás dátuma egyértelműen megállapítható). A 6/1996. (VII.16.) MÜM rendelet 10. § (1) b. pont értelmében a társadalombiztosításhoz kötelezően be kell a kérelmezőnek jelentkezni a tevékenység megkezdése előtt.

  • A 11/1998. (IV. 29.) MÜM rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott csökkent munkaképességű munkanélküliek esetében az Flt. 15. §-ának c) pontjában meghatározott támogatás mértéke a képzési költség 100 %-a.
 •  

  Veszprém megye:

   

  A Veszprém Megyei Munkaügyi Tanács 2004. január 12.-i ülésén döntött a Munkaerőpiaci Alap 2004. évi megyei foglalkoztatási alaprészének  felhasználási arányairól és elveiről.  

  Az aktív eszközökkel történő támogatásoknál a vállalkozóvá válásra vonatkozóan az alábbi elvek érvényesítését fogadta el 2004 évben:

   

   A vállalkozóvá válás támogatásánál minimum 3 havi támogatást kell megállapítani az önálló egzisztenciateremtés tényleges elősegítése érdekében.